fbpx
menu

(Computer)bril fiscaal aftrekbaar

Voor particulieren is het sinds jaren niet meer mogelijk om een bril bij de Belastingdienst op te geven als aftrekpost. Onder omstandigheden kan de aanschaf of verstrekking van een computerbril echter fiscaal aftrekbaar zijn voor ZZP’ers en werkgevers. Lees hieronder welke regels daarvoor gelden.

Op basis van de arbeidsomstandigheden is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor optimale omstandigheden voor het personeel. Een bijzondere verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is dat werknemers die met beeldschermen werken, regelmatig in de gelegenheid moet worden gesteld om een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de werkgever.

Wanneer de resultaten van dit onderzoek dit vereisen en normale correctiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, dan moet de werkgever aan de betrokken werknemer een computerbril verstrekken. De kosten zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar als bedrijfskosten.

De Hoge Raad heeft in 2003 bepaald dat een zelfstandige ondernemer de kosten van een computerbril niet als aftrekbare kosten kan opvoeren, omdat deze kosten een zeer persoonlijk karakter hebben. Wanneer u twijfelt of uw computerbril fiscaal aftrekbaar is, is het raadzaam om contact op te nemen met uw belastingadviseur of met een belastinginspecteur.

Bij bepaalde zorgverzekeringen is er wel een vergoeding voor brillen of contactlenzen. Let goed op de voorwaarden, want als het alleen om een bril gaat is de extra premie vaak veel hoger als de vergoeding.

Meer informatie?

Neem contact op met Woldringh Optiek wanneer je meer vragen hebt.

Neem contact op